Mennesker vokser der hvor de har talent
og kæmper der hvor de ikke har det!

Ved at belyse dine talenter, får du mulighed for at lære dig selv at kende og får sat ord på det du kan, for derigennem at opnå større selvtillid og styrke.

Jeg giver dig et værktøj til din videre karriereudvikling, så der belyses et match mellem talent og drømme. Du bliver i stand til at styre udenom dine svagheder og får sat fokus på dine styrker.

Med hjælp af talenttesten TT38 finder jeg dine talenter og styrker. Sammen udarbejder vi en plan der matcher dine kompetencer, således får du bedre mulighed for at styre din fortsatte karriere, få succes i jobbet og nå dine drømme.

Har du brug for flere informationer – kontakt mig gerne på mobil 5129 1226.

Jeg glæder mig til at hilse på dig.

Med venlig hilsen

Hanne Lillelund

Owner & HR Partner

Master certificeret i TT38